Aktuellt 

Utställningar 2019

För 2019 planeras sex nya utställningar med totalt nio utställare. Dessa ärSe också kalendarium: /kalendarium

Inköp av konst - inköpsresa till Bohuslän

Inköpen av konst för utlottning i november pågår under hela verksamhetsåret på olika sätt. Många konstverk köps i samband med våra egna utställningar. Ett annat sätt är att besöka intressanta konstnärer i deras egen miljö. Några av inköparna i styrelsen gjorde den 1 maj en inköpsresa till Bohuslän och besökte där 8 olika konstnärer - Christina Mörnholm, Tone Ladegård Thideman, Lotta Fagrell Oskar Nordblom, Peter Engberg, Bo Leander, Carina Påhlsson och Malene Hameleff. Några bilder visas i flödet ovan.

Om kommunikation med våra medlemmar

Medlemsutskick med information om årets verksamhet, inbetalningskort för medlemsavgiften mm är på väg ut till medlemmarna. Vi är tacksamma för betalning snarast, då vi behöver medel för våra inköp av konstverk under året.

Styrelsen har som ambition att minska pappersutskick av information till våra medlemmar dels av kostnadsskäl, dels av miljöskäl. Vi har dock i dagsläget bara kännedom om ca 30% av medlemmarnas e-postadresser. Därför vädjar vi till er medlemmar att skicka in era e-postadresser till mailto:mhkonst@telia.com.

Alternativt kan ni anmäla er till Nyhetsbrevet /nyhetsbrev. Då kommer ni automatiskt med i e-postregistret.

En kommande övergång till digital kommunikation tar förstås tid och kommer inte att vara aktuell det närmaste året. Även i framtiden kommer pappersutskick vara ett möjligt val för de som önskar detta.

Konstresa till Värmland med Hallands Konstförening

Hallands Konstförening planerar en konstresa till Värmland den 13-14 september. I resan ingår besök på Rackstadmuseet i Arvika, visning av Lars Lerins konsthall Sandgrund och konstvisning av Sliperiet i Borgvik. Anmäl dig direkt till Hallands Konstförening. Se inbjudan nedan.

Konstresa Lars Lerin 2019 A.pdf

Presenttips!

Ett litet tips! Ett medlemskap i vår konstförening är en fin present. Anmäler du dig som värvare av ny medlem, deltar du dessutom i ett värvarlotteri i samband med nästa årsmöte. Se /om-medlemskap/värva-medlem

GDPR - Ny EU-förordning

avseende hantering av personuppgifter. Se /om-medlemskap/hantering-av-personuppgifter