Aktuellt 

Utställningar 2020: Se hela programmet /kalendarium

Årets hittills enda genomförda utställning arrangerades i februari med Svenne Larsson, Falkenberg och ElisaBeth Johansson, Vessigebro med träreliefer och teckningar respektive stengods. Se /utställningar/svenne-larsson-och-elisabeth-johansson-2020

Därefter har fyra planerade utställningar ställts in till följd av covid-19. Utställningar var planerade med Linda Ljungblad, Göteborg, Lena Ekman och Ulf Flenberg, Nävekvarn, Kerstin Glamheden, Stockholm och Kristina Karlsdotter, Norrköping. 

Återstår att hoppas på Frejas Frön, 3 konstnärer från Flen, som är tänkt att ställa ut under september i stadshuskuben.

Bidrag från Statens kulturråd: Konstföreningen har beviljats bidrag med 9.400 kr som stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang på grund av covid-19.

Inköpsrabatt: Under 2020 har konstföreningens medlemmar möjlighet att köpa konst från våra utställningar med 10% rabatt. En förutsättning är att medlemsavgiften för året är betald senast i samband med inköpet. 

Medlemsbrev: Årets medlemsbrev med diverse information om verksamheten 2020 har skickas ut. Betala gärna din medlemsavgift så snart som möjligt.

Årsmöte 2019

Årsmöte med åtföljande utlottning genomfördes tisdagen den 5 november. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. 
Efter mötet föreläste Svenne Larsson om sitt konstnärsskap och visade med hjälp av bilder hur arbetet går till när han gör sina träsniderier.
Resultatet av utlottningen av årets inköpta konstverk, se /konstutlottning/2019. 
Vinnarna väljer sina konstverk tisdagen den 19 november.

Sparbanksdagen 2019

Konstföreningen deltog som vanligt i den årliga sparbanksdagen arrangerad av Falkenbergs Sparbank i Falkhallen. Tillsammans med totalt 76 andra föreningar visade vi upp oss och vår verksamhet.

48 deltagare lämnade in svar på våra tipsfrågor. 14 st hade fem rätt. Vinnare var

1. En litografi "Maskrosbarn" av Mia Lundqvist samt ett medlemskap i MHK för 2019
Anna Karin Karlsson, Långås

2 - 5. Ett medlemskap i MHK för 2019
Gunnel Karlsson, Falkenberg
Bengt Andersson, Falkenberg
Carl Frintzer, Glommen
Ingrid Baardsen, Falkenberg

Nedan frågorna i tipstävlingen och de rätta svaren.

Frågor 2019 Sparbanksdagen rev.2.pdf

Rätta svar: 1.x,  2.2,  3.1,  4.2,  5.x
Skiljefråga: MHK hade 734 medlemmar per 2019-08-15. 

Konstvandring på Ringhals

Onsdagen den 4 september anordnades en konstvandring på Ringhals. Läs vidare

 /konstresor1/konstvandring-ringhals-2019

Om kommunikation med våra medlemmar

Medlemsutskick med information om årets verksamhet, inbetalningskort för medlemsavgiften mm är på väg ut till medlemmarna. Vi är tacksamma för betalning snarast, då vi behöver medel för våra inköp av konstverk under året.

Styrelsen har som ambition att minska pappersutskick av information till våra medlemmar dels av kostnadsskäl, dels av miljöskäl. Vi har dock i dagsläget bara kännedom om ca 30% av medlemmarnas e-postadresser. Därför vädjar vi till er medlemmar att skicka in era e-postadresser till mailto:mhkonst@telia.com.

Alternativt kan ni anmäla er till Nyhetsbrevet /nyhetsbrev. Då kommer ni automatiskt med i e-postregistret.

En kommande övergång till digital kommunikation tar förstås tid och kommer inte att vara aktuell det närmaste året. Även i framtiden kommer pappersutskick vara ett möjligt val för de som önskar detta.

Presenttips!

Ett litet tips! Ett medlemskap i vår konstförening är en fin present. Anmäler du dig som värvare av ny medlem, deltar du dessutom i ett värvarlotteri i samband med nästa årsmöte. Se /om-medlemskap/värva-medlem

GDPR - Ny EU-förordning

avseende hantering av personuppgifter. Se /om-medlemskap/hantering-av-personuppgifter