Nedan visas uppgifter angående 2017 års styrelse. Listan kommer att uppdateras så snart ny styrelse har konstituerats.

Ordförande
Per Bernhardt
Tfn: 0346-522 20 (b)
Mobil: 070-740 92 97
Mailto: perb104@gmail.com

Sekreterare / Konstförvaltare
Stig Johansson
Tfn: 0346-928 76 (b)
Mobil: 070-545 33 78
Mailto: stig.al.johansson@gmail.com

IT-hemsides / E-postansvarig
Evy Nilsson
Mobil: 073-039 45 22
Mailto: evynilsson@telia.com

Medlemsregister / Vice konstförvaltare
Roy Lindau
Tfn: 0346-550 69 (a)
Mailto: lindau.roy@gmail.com och Mailto: roy.lindau@falkenbergssparbank.se

Vice kassör
Ulla Dahlin
Tfn: 0346-507 07 (b)
Mobil: 070-537 30 07 (b)

Mailto: ulla@calledahlin.se

Vice ordförande
Monica Dalberg
Mobil: 073-076 50 55
Mailto: monica.dalberg@carlsberg.se

Kassör / Vice ansvarig medlemsregister
Karin Eriksson
Tfn: 0346-190 280(b)
Mobil: 073-079 98 53
Mailto: karin.aminne@tele2.se

PR-ansvarig / CV-ansvarig / Arkivarie
Björn Störtebecker
Tfn: 0346-147 81 (b)
Mobil: 072-217 98 61
Mailto: bjorn.stortebecker@hotmail.com

Reseansvarig
Inger Carlson-Frid
Tfn: 0346-303 71 (b)
Mobil: 070-533 03 71
Mailto: ingercfrid@gmail.com