Sidan senast uppdaterad 2023-01-22


Statens konstråd:                                                                          http://www.statenskonstrad.se

Konstnärernas Riksorganisation:                                             http://www.kro.se

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige:                                              http://www.bildupphovsratt.se/

Sveriges Konstföreningar (riksnivå):                                        http://www.sverigeskonstforeningar.nu/

Sveriges Konstföreningar (distrikt Halland):                         https://sverigeskonstforeningar.nu/distrikt/halland/start-halland/

Konstperspektiv:                                                                            http://konstperspektiv.nu/

Sveriges allmänna konstförening:                                            http://www.konstforeningen.se/

Borstahusens konstklubb:                                                           http://pumphuset.nu/

Våga Se:                                                                                             http://vagase.nu

Vänföreningen för Skaraborgs konstgrafiska verkstad:    http://www.skaraborgskonstgrafiska.se

Hallands konstmuseum:                                                                http://www.hallandskonstmuseum.se/

Konst i Halland:                                                                                http://www.konstihalland.se/

Konstliv Halland:                                                                              http://www.konstlivhalland.se/

Föreningen för grafisk konst:              http://www.ffgrafiskkonst.se

Falkenbergs konstnärs-och intresseförening      http://www.falkenbergskonstnarer.se