Konstföreningens hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU  den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen PUL).

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvarige Roy Lindau på e-post lindau.roy@gmail.com, om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Notera att vi inte registrerar några personnummer, utan endast namn, postadress och e-postadress samt medlemsnummer!

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Om medlemsavgift ej betalas för ett specifikt år så sparas dock personuppgifterna även under påföljande år för att ge medlemmen möjlighet att återinträda i föreningen och därmed inte förlora sitt medlemsnummer. Därefter tas personuppgifterna bort. För det fall medlem meddelar sitt utträde ur föreningen tas personuppgifterna för medlemmen dock omedelbart bort från registret. Detsamma gäller för det fall att vi får meddelande om att medlem avlidit.
Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utställningar, resor och möten. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.