Sidan uppdaterad 2021-12-12


Styrelsen för Mellersta Hallands konstförening inklusive ansvarsområden enligt konstituerande beslut 2021-12-02. För att bättre fördela arbetet inom styrelsen finns för flera områden angivet mer än en person. 

Kontakta oss gärna för information om eller synpunkter på vår konstförening. Vill du maila se/kontakta-oss


Funktioner inom styrelsen

Ordförande  -  Lena Carlbom
Vice ordförande  -  Monica Dalberg
Kassör  -  Karin Eriksson
Vice kassör  -  Ulla Dahlin
Sekreterare  -  Stig Johansson
IT-hemsidesansvariga  -  Evy Nilsson och Monica Dalberg
Facebookansvariga  -   Evy Nilsson och Monica Dalberg
Adressregister, epostansvarig  -  Evy Nilsson
PR-ansvarig  -  Vakant
Reseansvariga  -  Inger Carlson Frid och Rolf Söderby
Konstförvaltare  -  Stig Johansson
Vice konstförvaltare  -  Vakant
Arkivarie  -  Stig Johansson
Inköpta konstverk, c/v-ansvarig  -  Monica Dalberg
Medlemsregister  -  Roy Lindau
Vice ansvarig medlemsregister  -  Karin Eriksson och Lillemor Joleby
Utställningskommissarie  -  Stig Johansson och Ingemar Persson
Affischering  -  Monica Bengtsson och Rolf Söderby