Styrelsen för Mellersta Hallands konstförening inklusive ansvarsområden enligt konstituerande beslut 2019-11-19. Kontakta oss gärna för information om eller synpunkter på vår konstförening. Vill du maila se/kontakta-oss

Styrelsen har tre nya medlemmar efter senaste årsmötet 2020-11-03. Kontaktuppgifter anges nedan. Arbetsuppgifter för samtliga kommer att justeras efter kommande konstituerande beslut. 

Ordförande
Lena Carlbom
Mobil:  070-347 34 15
mailto:lena.carlbom@pol.falkenberg.se

Sekreterare / Konstförvaltare
Stig Johansson
Mobil: 070-545 33 78
mailto:stig.al.johansson@gmail.com

IT-hemsides / E-postansvarig
Evy Nilsson
Mobil: 073-039 45 22
mailto:evynilsson@telia.com

Medlemsregister
Roy Lindau
Tfn: 0346-550 69 (arb)

mailto:lindau.roy@gmail.com eller mailto:roy.lindau@falkenbergssparbank.se

Vice kassör
Ulla Dahlin
Mobil: 070-537 30 07

mailto:ulla@calledahlin.se

Vice ordförande
Monica Dalberg
Mobil: 073-076 50 55
mailto:monica.dalberg@carlsberg.se

Kassör / Vice ansvarig medlemsregister
Karin Eriksson
Mobil: 073-079 98 53
mailto:karin.aminne@tele2.se

PR-ansvarig / CV-ansvarig / Arkivarie
Björn Störtebecker
Mobil: 072-217 98 61
mailto:bjorn.stortebecker@hotmail.com

Reseansvarig
Inger Carlson-Frid
Mobil: 070-533 03 71
mailto:ingercfrid@gmail.com


Monica Bengtsson
Mobil tel:070-6003127 eller tel:070-3304123
mailto:bengtsson034650760@telia.com


Rolf Söderby
Mobil: tel:070-6476277
mailto:rolf.soderby@outlook.com eller mailto:rolf.k.soderby@telia.com


Ingemar Persson
Mobil: tel:070-8701941
mailto:ingemar@ipcab.com