Styrelsen för Mellersta Hallands konstförening inklusive ansvarsområden enligt konstituerande beslut 2021-02-02. För att bättre fördela arbetet inom styrelsen finns för flera områden angivet mer än en person. 

Kontakta oss gärna för information om eller synpunkter på vår konstförening. Vill du maila se/kontakta-oss


Ordförande
Lena Carlbom
Mobil:  070-347 34 15
mailto:lena.carlbom@pol.falkenberg.se

Sekreterare / Konstförvaltare / Utställningar

Stig Johansson
Mobil: 070-545 33 78
mailto:stig.al.johansson@gmail.com

IT-hemsida / Facebook / E-postadresser / Nyhetsbrev
Evy Nilsson
Mobil: 073-039 45 22
mailto:evynilsson@telia.com

Vice kassör

Ulla Dahlin
Mobil: 070-537 30 07

mailto:ulla@calledahlin.se

Affischering

Monica Bengtsson
Mobil tel:070-6003127 eller tel:070-3304123
mailto:bengtsson034650760@telia.com

Affischering / Resor

Rolf Söderby
Mobil: tel:070-6476277
mailto:rolf.soderby@outlook.com eller mailto:rolf.k.soderby@telia.com


Vice ordförande / IT-hemsida / Facebook / CV-inköpt konst
Monica Dalberg
Mobil: 073-076 50 55
mailto:monica.dalberg@carlsberg.se

Kassör / Vice ansvarig medlemsregister
Karin Eriksson
Mobil: 073-079 98 53
mailto:karineriksson236@gmail.com

PR-ansvarig / CV-ansvarig / Arkivarie
Björn Störtebecker
Mobil: 072-217 98 61
mailto:bjorn.stortebecker@hotmail.com

Resor
Inger Carlson-Frid
Mobil: 070-533 03 71
mailto:ingercfrid@gmail.com

Utställningar

Ingemar Persson
Mobil: tel:070-8701941
mailto:ingemar@ipcab.com