Sidan uppdaterad 2023-08-16


Styrelsen för Mellersta Hallands konstförening inklusive ansvarsområden enligt konstituerande beslut 2022-11-28. För att bättre fördela arbetet inom styrelsen finns för flera områden angivet mer än en person. 

Kontakta oss gärna för information om eller synpunkter på vår konstförening. Vill du maila se/kontakta-oss


Styrelsens sammansättning


Lena Carlbom, ordförande, tel:070-3473415, epost lena.c.carlbom@gmail.com
Stig Johansson, tel:0346-92876 eller tel:070-5453378, epost mailto:stig.al.johansson@gmail.com
Evy Nilsson, tel:073-0394522, epost mailto:evynilsson@telia.com
Lillemor Joleby, tel:070-2517602, epost mailto:lillemor.joleby@telia.com
Inger Carlson-Frid, tel:0346-30371 eller tel:070-5330371, epost mailto:ingercfrid@gmail.com
Ulla Dahlin, tel:0346-50707 eller tel:070-5373007, epost mailto:ulla@calledahlin.se
Monica Dalberg, tel:073-0765055, epost mailto:monica.dalberg@hotmail.se
Monica Bengtsson, tel:070-6003127, epost mailto:bengtsson034650760@telia.com
Rolf Söderby, tel:070-6476277, epost mailto:rolf.soderby@outlook.com 
Ingemar Persson, tel:070-8701941, epost mailto:ingemar@ipcab.com
Gerd Pontén, tel:0708384191, epost mailto:gerdhaj@gmail.com

Adjungerade till styrelsen

Karin Eriksson, tel:0346-19028 eller tel:0730799853, epost mailto:karineriksson236@gmail.com
Kristina Larsson, tel:0706492511, epost mailto:kre54larsson@gmail.com


Funktioner inom styrelsen

Ordförande  -  Lena Carlbom
Vice ordförande  -  Ingemar Persson
Kassör  -  Kristina Larsson
Vice kassör  -  Rolf Söderby
Sekreterare  -  Stig Johansson
IT-hemsidesansvariga  -  Evy Nilsson och Monica Dalberg
Facebookansvariga  -   Evy Nilsson och Monica Dalberg
Adressregister, epostansvarig  -  Evy Nilsson och Monica Dalberg
PR-ansvarig  -  Vakant
Reseansvariga  -  Gerd Pontén och Rolf Söderby
Konstförvaltare  -  Stig Johansson
Vice konstförvaltare  -  Ingemar Persson
Arkivarie  -  Stig Johansson
Inköpta konstverk, c/v-ansvarig  -  Monica Dalberg
Medlemsregister  -  Lillemor Joleby
Vice ansvarig medlemsregister  -  Vakant
Utställningskommissarie  -  Stig Johansson och Ingemar Persson
Affischering  -  Monica Bengtsson och Rolf Söderby