Aktuellt 

Årsmöte 2020 med konstutlottning

Årsmöte med konstutlottning genomfördes tisdagen den 3 november kl 19.00 med ett fåtal deltagare pga coronapandemin och gällande restriktioner. 

För medlemmarna är utlottning av årets inköpta konstverk höjdpunkten. Några lyckliga vinnare fanns också på plats. 
Lista över samtliga vinnare hittar du under samma flik som vinsterna:  /konstutlottning/2020.
Ett urval av konstverken kan också ses på Facebook. Se https://www.facebook.com/mhkonst
Nedan ett par bilder från årsmöteskvällen:

Facebook

Konstföreningen finns nu också på Facebook. Kolla gärna och kom med dina synpunkter. Sök t.ex. på @mhkonst eller Mellersta Hallands Konstförening.

Utställningar 2020: Se hela programmet /kalendarium

Årets hittills enda genomförda utställning arrangerades i februari med Svenne Larsson, Falkenberg och ElisaBeth Johansson, Vessigebro med träreliefer och teckningar respektive stengods. Se /utställningar/svenne-larsson-och-elisabeth-johansson-2020

Därefter har återstående fem planerade utställningar ställts in till följd av covid-19. Utställningar var planerade med Linda Ljungblad, Göteborg, Lena Ekman och Ulf Flenberg, Nävekvarn, Kerstin Glamheden, Stockholm och Kristina Karlsdotter, Norrköping samt  Frejas Frön, 3 konstnärer från Flen. 

Bidrag från Statens kulturråd: Konstföreningen har beviljats bidrag med 9.400 kr som stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang på grund av covid-19.Sparbanksdagen 

Konstföreningen deltog som vanligt i den årliga sparbanksdagen 2019 arrangerad av Falkenbergs Sparbank i Falkhallen. Tillsammans med totalt 76 andra föreningar visade vi upp oss och vår verksamhet.

Det här året 2020 har sparbanksdagen som så mycket annat ställts in av sparbanken på grund av pandemin.

Konstvandring på Ringhals

Onsdagen den 4 september 2019 anordnades en konstvandring på Ringhals. Läs vidare

 /konstresor1/konstvandring-ringhals-2019

Om kommunikation med våra medlemmar

Medlemsutskick med information om årets verksamhet, inbetalningskort för medlemsavgiften mm är på väg ut till medlemmarna. Vi är tacksamma för betalning snarast, då vi behöver medel för våra inköp av konstverk under året.

Styrelsen har som ambition att minska pappersutskick av information till våra medlemmar dels av kostnadsskäl, dels av miljöskäl. Vi har dock i dagsläget bara kännedom om ca 30% av medlemmarnas e-postadresser. Därför vädjar vi till er medlemmar att skicka in era e-postadresser till mailto:mhkonst@telia.com.

Alternativt kan ni anmäla er till Nyhetsbrevet /nyhetsbrev. Då kommer ni automatiskt med i e-postregistret.

En kommande övergång till digital kommunikation tar förstås tid och kommer inte att vara aktuell det närmaste året. Även i framtiden kommer pappersutskick vara ett möjligt val för de som önskar detta.

Presenttips!

Ett litet tips! Ett medlemskap i vår konstförening är en fin present. Anmäler du dig som värvare av ny medlem, deltar du dessutom i ett värvarlotteri i samband med nästa årsmöte. Se /om-medlemskap/värva-medlem

GDPR - Ny EU-förordning

avseende hantering av personuppgifter. Se /om-medlemskap/hantering-av-personuppgifter