Aktuellt 

Inköp 2020
Inköpen inför 2020 års utlottning pågår för fullt. Bl.a. var delar av styrelsen ute på en inköpsrunda i samband med konstrundan i Halland arrangerad av Konstliv Halland. Exempel på inköp finns i bildspelet ovan och på Facebook. Se https://www.facebook.com/mhkonst


Facebook
Konstföreningen finns nu också på Facebook. Kolla gärna och kom med dina synpunkter. Sök t.ex. på @mhkonst eller Mellersta Hallands Konstförening.

Påminnelser
Påminnelser har i dagarna gått ut till tidigare medlemmar som inte betalt medlemsavgiften under 2020. 

Utställningar 2020: Se hela programmet /kalendarium

Årets hittills enda genomförda utställning arrangerades i februari med Svenne Larsson, Falkenberg och ElisaBeth Johansson, Vessigebro med träreliefer och teckningar respektive stengods. Se /utställningar/svenne-larsson-och-elisabeth-johansson-2020

Därefter har återstående fem planerade utställningar ställts in till följd av covid-19. Utställningar var planerade med Linda Ljungblad, Göteborg, Lena Ekman och Ulf Flenberg, Nävekvarn, Kerstin Glamheden, Stockholm och Kristina Karlsdotter, Norrköping samt  Frejas Frön, 3 konstnärer från Flen. 

Bidrag från Statens kulturråd: Konstföreningen har beviljats bidrag med 9.400 kr som stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang på grund av covid-19.

Inköpsrabatt: Under 2020 har konstföreningens medlemmar möjlighet att köpa konst från våra utställningar med 10% rabatt. En förutsättning är att medlemsavgiften för året är betald senast i samband med inköpet. 

Medlemsbrev: Årets medlemsbrev med diverse information om verksamheten 2020 har skickas ut. Betala gärna din medlemsavgift så snart som möjligt.

Årsmöte 2019

Årsmöte med åtföljande utlottning genomfördes tisdagen den 5 november. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. 
Efter mötet föreläste Svenne Larsson om sitt konstnärsskap och visade med hjälp av bilder hur arbetet går till när han gör sina träsniderier.
Resultatet av utlottningen av årets inköpta konstverk, se /konstutlottning/2019. 
Vinnarna väljer sina konstverk tisdagen den 19 november.

Sparbanksdagen 

Konstföreningen deltog som vanligt i den årliga sparbanksdagen 2019 arrangerad av Falkenbergs Sparbank i Falkhallen. Tillsammans med totalt 76 andra föreningar visade vi upp oss och vår verksamhet.

Det här året 2020 har sparbanksdagen som så mycket annat ställts in av sparbanken på grund av pandemin.

Konstvandring på Ringhals

Onsdagen den 4 september 2019 anordnades en konstvandring på Ringhals. Läs vidare

 /konstresor1/konstvandring-ringhals-2019

Om kommunikation med våra medlemmar

Medlemsutskick med information om årets verksamhet, inbetalningskort för medlemsavgiften mm är på väg ut till medlemmarna. Vi är tacksamma för betalning snarast, då vi behöver medel för våra inköp av konstverk under året.

Styrelsen har som ambition att minska pappersutskick av information till våra medlemmar dels av kostnadsskäl, dels av miljöskäl. Vi har dock i dagsläget bara kännedom om ca 30% av medlemmarnas e-postadresser. Därför vädjar vi till er medlemmar att skicka in era e-postadresser till mailto:mhkonst@telia.com.

Alternativt kan ni anmäla er till Nyhetsbrevet /nyhetsbrev. Då kommer ni automatiskt med i e-postregistret.

En kommande övergång till digital kommunikation tar förstås tid och kommer inte att vara aktuell det närmaste året. Även i framtiden kommer pappersutskick vara ett möjligt val för de som önskar detta.

Presenttips!

Ett litet tips! Ett medlemskap i vår konstförening är en fin present. Anmäler du dig som värvare av ny medlem, deltar du dessutom i ett värvarlotteri i samband med nästa årsmöte. Se /om-medlemskap/värva-medlem

GDPR - Ny EU-förordning

avseende hantering av personuppgifter. Se /om-medlemskap/hantering-av-personuppgifter