Styrelse

Styrelsen för Mellersta Hallands konstförening inklusive ansvarsområden enligt konstituerande beslut 2024-05-14. För att bättre fördela arbetet inom styrelsen finns flera områden angivet för mer än en person. 


Funktioner inom styrelsen

Ordförande - Ingemar Persson

Vice ordförande -  Monica Dalberg

Kassör - Kristina Larsson

Vice kassör -  Rolf Söderby

Sekreterare - Stig Johansson

IT-hemsidesansvarig - Monica Dalberg

Facebookansvarig -   Monica Dalberg

Adressregister, epostansvarig Monica Dalberg

PR-ansvarig - Vakant

Reseansvariga -  Gerd Pontén och Rolf Söderby

Konstförvaltare - Stig Johansson

Vice konstförvaltare -  Ingemar Persson

Arkivarie - Stig Johansson

Inköpta konstverk, c/v-ansvarig - Monica Dalberg

Medlemsregister-ansvarig -  Lillemor Joleby

Vice ansvarig medlemsregister -  Monica Bengtsson

Utställningskommissarie - Stig Johansson och
Ingemar Persson
Affischering - Monica Bengtsson och Ulla Dahlin

Styrelsens sammansättning

Ingemar Persson, Ordförande
Tel: 0708-70 19 41
ingemar@ipcab.com
Kristina Larsson, Kassör
Tel: 0706-49 25 11
kre54larsson@gmail.com
Monica Dalberg, Vice ordförande
Tel: 0730-76 50 55
monica.dalberg@hotmail.se
Rolf Söderby, Vice kassör
Tel: 0706-47 62 77
 rolf.soderby@outlook.com 
Stig Johansson, Sekreterare
Tel: 0346-92 876, 0705-45 33 78
stig.al.johansson@gmail.com
Gerd Pontén, Reseansvarig
Tel: 0708-38 41 91
gerdhaj@gmail.com
Lillemor Joleby Medlemsregisteransvarig
Tel: 0702-51 76 02
lillemor.joleby@telia.com
Monica Bengtsson
Vice ansvarig medlemsregister
Tel: 0706-00 31 27
bengtsson034650760@telia.com
Ulla Dahlin, Affischering
Tel: 0705-37 30 07
ulla@calledahlin.se
Irene Hagnevik
Tel: 0700-90 87 06
irenehagnevik@gmail.com