Om oss

Vi är en förening som arbetar helt ideellt och vi har som ambition att arrangera två till fyra utställningar per år. För detta ställer Falkenbergs Sparbank sitt galleri till förfogande och efter ett par års uppehåll har vi också åter möjlighet att använda Stadshuskuben. Tiderna för utställningar ser du under fliken Kalendarium.

Mellersta Hallands Konstförening bildades i november 1967 på initiativ av bland annat konstnären Olle Lisper.

Föreningens förste ordförande blev konditorimästare Richard Jerndin, som även han arbetade med konst - i marsipan.

Att namnet blev Mellersta Hallands Konstförening beror kanske på de kommunsammanslagningar som var aktuella. Man ville skapa en gränsöverskridande förening. De första åren hade man tillägget K-68 till namnet. Verksamheten startade nämligen på allvar våren 1968. Redan efter en månad hade man fått 250 medlemmar! Idag har vi över 800 medlemmar.

Redan i februari ordnades den första utställningen i Stadshuskuben. Det var stockholmskonstnärerna Ture Lindström, Bengt Lissgård och Eva Stockhaus som svarade för premiären. Veckan efter vernissagen höll rektorn vid Göteborgs Konstindustriskola ett föredrag "Att se på konst". Sedan dessa har det blivit minst en vår- och en höstutställning och en hel del föredrag.

Stommen i verksamheten och det som mest lockar medlemmar till föreningen är det årliga medlemslotteriet. Bland konstnärer som varit representerade med verk i lotteriet kan nämnas Peter Dahl, Sven X-et Erixson, Curt Hillfon, Barbro Jönsson, Olle Kåks, Malin Lager, Alf Olsson, Alexius Huber, Philip von Schantz och många fler.