Länkar

Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer, i hela landet.

www.statenskonstrad.se
Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

www.kro.se
Bildupphovsrätt är en upphovsrättsorganisation som fördelar upphovsrättsersättning till bildskapare på ett enkelt sätt.

www.bildupphovsratt.se
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

www.sverigeskonstforeningar.nu

sverigeskonstforeningar.nu/distrikthalland
Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konstmagasin. Sedan 1975 har vi följt vad som händer på den samtida konstscenen.

www.konstperspektiv.nu

Sveriges Allmänna Konstförening är landets största och bästa allmänna konstförening och vi verkar för samtidskonsten i Sverige.

www.konstforeningen.se

Pumphuset är ett levande kulturhus. Här kan vi följa jakten på Borstahussnipan på museet, bekanta oss med spännande samtidskonst i konsthallen, äta en god måltid i restaurangen samt njuta av den vidunderliga utsikten mot havet, ön Ven och Danmark.

www.pumphuset.nu
Våga se konst  finns till för att stödja konstnärlig verksamhet och skapa möjligheten för att alla ska kunna äga och uppleva konst.

www.vagase.nu
Vänföreningen för Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad är en mötes- och arbetsplats för konstnärer och konstintresserade.

www.skaraborgskonstgrafiska.se
Hallands Konstmuseum erbjuder spännande utställningar och program för alla åldrar.

www.hallandskonstmuseum.se
Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

www.konstihalland.se
Konstlivhalland.se är en mötesplats för konstentusiaster med innehåll som är noggrant utformat för att både utbilda och underhålla.

www.konstlivhalland.se
Föreningen för Grafisk Konst Föreningens målsättning och önskan, ända sedan grundandet 1887, är att sprida kunskap och insikt om svensk grafik och samtidskonst.

www.ffgrafiskkonst.se
Falkenbergs konstnärs-och intresseförening främjar ett konstnärligt utåtriktat arbete genom utställningar och olika konstprojekt.

www.falkenbergskonstnarer.se